บอลวาล์ว Ball Valve วาล์วน้ำ

PrintEmail
บอลวาล์ว Ball Valve แบบก้านสั้นและก้านยาว
บอลวาล์ว Ball Valve วาล์วน้ำ

Base price for variant 105.00 ฿
Salesprice with discount
Sales price 85.00 ฿
Discount 20.00 ฿
ราคามาตรฐาน
ขนาด (size)
Description บอลวาล์ว Ball Valve แบบก้านสั้นและก้านยาว

บอลวาล์ว NS
ns-dh0.5mm : บอลวาล์ว ก้านยาว ม.ม. ½" ราคา 85บ.
ns-dh0.5pm : บอลวาล์ว ก้านยาว ผ.ม. ½" ราคา 88บ.
ns-dh0.5pp : บอลวาล์ว ก้านยาว ผผ. ½" ราคา 111บ.
ns-dh3.4mm : บอลวาล์ว ก้านยาว ม.ม. ¾" ราคา 103บ.
ns-dh1.0mm : บอลวาล์ว ก้านยาว ม.ม. 1" ราคา 116บ.
ns-dh1.5mm : บอลวาล์ว ก้านยาว ม.ม. 1½" ราคา 199บ.
ns-dh2.0mm : บอลวาล์ว ก้านยาว ม.ม. 2" ราคา 256บ.

บอลวาล์ว NASH
แบบ ม.ม. (เกลียวใน 2 ด้าน ตัวเมีย-เมีย)
บอลวาล์ว NASH
แบบ ผ.ผ. (เกลียวนอก 2 ด้าน  ตัวผู้-ผู้)
Ball valve NS
แบบ ผ.ม. (เกลียวใน 1 ด้าน เกลียวนอก 1 ด้าน ตัวผู้-เมีย)
Ball valve NASH

bv-duss0.5 : บอลวาล์วดัส Duss 1/2" ราคา 140บ.

บอลวาล์วดัส Duss

บอลวาล์ว ANA

bv-ana0.5 : บอลวาล์ว แบบก้านสั้น 1/2" ราคา 130บ.
bv-ana3/4 : บอลวาล์ว แบบก้านสั้น 3/4" ราคา 164บ.
bv-ana1.0 : บอลวาล์ว แบบก้านสั้น 1" ราคา 215บ.

บอลวาล์ว Ball Valve

bvl-ana0.5 : บอลวาล์ว แบบก้านยาว 1/2" ราคา 130บ.
bvl-ana3/4 : บอลวาล์ว แบบก้านยาว 3/4" ราคา 164บ.
bvl-ana1.0 : บอลวาล์ว แบบก้านยาว 1" ราคา 215บ.
bvl-ana1.5 : บอลวาล์ว แบบก้านยาว 11/2" ราคา 503บ.
bvl-ana2.0 : บอลวาล์ว แบบก้านยาว 2" ราคา 857บ.
bvl-ana2.5 : บอลวาล์ว แบบก้านยาว 21/2" ราคา 1,882บ.
bvl-ana3.0 : บอลวาล์ว แบบก้านยาว 3" ราคา 2,412บ.
bvl-ana4.0 : บอลวาล์ว แบบก้านยาว 4" ราคา 3,200บ.

บอลวาล์ว Ball Valve แบบก้านสั้นและก้านยาว

บอลวาล์ว SANWA
บอลวาล์ว SANWA แบบก้านยาว 1/2" ราคา - บ.
บอลวาล์ว SANWA แบบก้านยาว 3/4" ราคา - บ.
บอลวาล์ว SANWA แบบก้านยาว 1" ราคา - บ.
บอลวาล์ว SANWA แบบก้านยาว 11/2" ราคา - บ.
บอลวาล์ว SANWA แบบก้านยาว 2" ราคา - บ.
บอลวาล์ว SANWA แบบก้านยาว 3" ราคา - บ.

บอลวาล์ว ซันวา ball valve sanwa
* สินค้าขายคู่กับหัวน้ำพุ หากซื้อปราศจากหัวน้ำพุ ต้องสั่งขั้นต่ำ 10 ตัวขึ้นไป *
บอลวาล์ว Ball Valve แบบก้านยาว
Ball Valve บอลวาล์ว แบบก้านยาว

บทวิจารณ์

There are yet no reviews for this product.

วีดีโอ หัวน้ำพุแบบต่างๆ fountian nozzle